ВУЗ ШАГ
 

Ворочівська загальноосвітня школа І ступеня

 

Освітня програма та навчальні плани

            

 

                                                         /Files/images/2018-2019_nr/images (1).jpg

 

 

 

                                 ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу КАРТИНКИ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

 

     РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1-2 – го класів НУШ

з українською мовою навчання


 

            cкладений за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказами МОНУ від 21.03.2018 №268;

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Українська мова

5

5

5

5

20

Іноземна мова

2

3

3

3

11

Математика

3

3

3

3

12

Я досліджую світ*

7

8

8

8

31

Мистецтво**

2

2

2

2

8

Фізична культура ***

3

3

3

3

12

Усього

20+3

21+3

22+3

22+3

82+12

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

2

2

6

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

88

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

100

*          Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-літературна - 2; математична-1; природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична – разом 4 для 1 класу, 5 – для 2 -4 класу

**        Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»

***      Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 3 – 4-х класів

з українською мовою навчання

 

   

Інваріантна складова

Кількість годин на тиждень у класах        

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

 

3

4

Разом

Мови і літератури

Українська мова

 

7

7

21

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова

 

2

2

6

Математика

Математика

 

4

4

12

Природознавство

Природознавство

 

2

2

6

Суспільствознавство

Я у світі

 

1

1

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

 

1

1

3

Образотворче мистецтво

 

1

1

3

Технології

Трудове навчання

 

1

1

3

 Інформатика

 

1

1

3

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

 

1

1

3

Фізична культура

 

3

3

9

Усього

 

 

22+3

22+3

71

Варіативна складова

Риторика

 

1

1

3

Усього

 

25

25

74